ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ពេលវេលាប្រកាស៖ ឧសភា -១១-២០២១

    ឧស្ម័នឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មានថាមពលនិងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនហើយការប្រើប្រាស់ដោយសមហេតុផលមានអត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏អស្ចារ្យ។ ការកំចាត់ធូលីឧស្ម័នដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការអភិរក្សថាមពលនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នក្រហម ...អាន​បន្ថែម »

  • ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១

    ថ្ងៃនេះយើងភ្ជាប់មកជាមួយនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ការកសាងក្រុមគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្រុម។ ទោះយ៉ាងណាការកសាងក្រុមនេះមានភាពខុសប្លែកពីអតីតកាល។ ការស្ថាបនាក្រុមមុនគឺជាក្រុមដៃគូដែលធ្លាប់ស្គាល់ ...អាន​បន្ថែម »